Eksjöhus på Svenska  Eksjöhus auf Deutsch  Austria  Schweiz  Norway
Sitemap | Finstilt
 

Vad kostar det?

Som smålänningar förstår vi att en viktig fråga är: ”vad kostar det?”.

Som du ser i vår katalog och på webben har vi inga priser utsatta. Anledningen är att det nästan är omöjligt att sätta ut ett fast pris.

Priset är helt avhängt på var du ska bygga och hur själva tomten ser ut. Hantverkare och entreprenörer har olika prisbilder beroende på var i landet de verkar. Likaså spelar logistiken roll. Långa transporter kostar mer än korta.

Men framför allt är det tomtens egenskaper som är avgörande för priset. Först när vi vet hur mycket sprängning, schaktning, fyllning och annat grundarbete som krävs, kan vi ge dig en prisbild. 

Billigare att bo i ett Eksjöhus än i lägenhet!
Kan detta vara sant! Ja, du bor faktiskt ofta billigare i ett Eksjöhus än i en lägenhet. I vårt mest sålda hus Lyckan bor du i många fall för mindre än 8.000:-* i månaden.

I våra beräkningar har vi kalkylerat med ett hus som heter Lyckan. Detta hus bygger vi ca 50st om året i olika varianter, så vi vet vad det kostar att bygga detta hus.
Priset för ett färdigt Lyckan 130m2, 6 rum och kök i Jönköpingsområdet ligger den totala produktionskostnaden på ca 2.550.000:-.

I ovanstående produktionskostnad ingår tomtkostnader (tomt inkl anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el och tele) för 400.000:-.

I priset ingår även byggherrekostnader såsom lagfart, pantbrev, bygglov, utsättning, byggsamråd, byggström, kvalitetsansvarig och räntor under byggtiden.

Naturligtvis ingår även en villaförsäkringen, 10-årig byggfelsförsäkring (inkl. färdigställande försäkring). Det som inte ingår är utvändig målning. Det är något som de allra flesta vill göra själva och spara en hel del pengar.

Montage vad-kostar-det

Vi räknar med eget arbete och en egen insats tillsammans på 15% vilket i detta fall blir 383.000:-.

Enligt ovanstående kalkyl kostar det ca 7.850:- i månaden att bo i ett Lyckan från Eksjöhus. Inklusive drift, nettokostnad för räntor och exklusive amortering.
Räntenotering 111101.

* Vi utgår från en plan tomt där normala kostnader för schakt och uppfyllnad enligt vår entreprenadbeskrivning ingår.
Eventuell sprängning, pålning extra fyllnad på tomten eller andra markarbeten ingår ej.
Kostnader för altaner och finplanering (gräsmatta, träd, buskar mm) ingår ej.

 

Eksjöhus AB   |   Box 255, 575 23 Eksjö   |   Besöksadress: Industrigatan 1   |   Tel: 0381-383 00   |   info@eksjohus.se